Beautiful Gifts by werkt mee aan het behoud van vlinders en hun natuurlijke leefomgeving.

Onze vlinders worden besteld bij vlinderboerderijen, waar ze speciaal gekweekt worden in hun natuurlijke habitat. De oppervlakte van de kweekbedrijven beslaat een aantal voetbalvelden. De kweekbedrijven houden niet alleen de vlinderpopulatie in stand, maar helpen ook bij het beschermen van de regenwouden, planten, bloemen en bomen. Vlinders leven op de boerderijen hun volledige leven, ze worden namelijk in deze kwekerijen niet blootgesteld aan natuurlijke vijanden en ze krijgen onbeperkt voedsel. Ze ontwikkelen van eitje tot larve, van rups tot pop en na het uitkomen uit hun cocon fladderen de vlinders vrij rond op zoek naar een maatje waarmee ze zich veilig kunnen voortplanten. Dan begint de cyclus weer opnieuw.

In hun laatste vorm leven ze ca. 1-2 weken. Nadat ze sterven, worden ze opgeraapt, gedroogd en verkocht. Doordat de vlinders hun voltallige levenscyclus doorlopen, zijn er kwaliteitsverschillen en zitten er altijd wel kleine mankementen aan.

De boerderijen zorgen voor werkgelegenheid voor de lokale bevolking. Daardoor worden er geen vlinders in het wild gevangen en er hoeft géén natuurgebied opgeofferd te worden voor landbouw. Zo blijft er voor vele diersoorten hun habitat bewaard. Omdat de vlinders op deze wijze gekweekt worden, overleeft ruim 90 % van de eitjes het. (In de natuur overleefd maar ongeveer 10%) Er is zelfs voldoende opbrengst om ook vlinders uit te zetten in natuurgebieden, om daar de populaties in stand te houden.

 

© 2018 - 2024 Beautiful Gifts by | sitemap | rss